คลิปวิดีโอ AI จากผู้เข้าอบรมโครงการ Super AI Engineer Season 2

คลิปวิดีโอ AI จัดทำขึ้นจากผู้เข้าอบรมโครงการ Super AI Engineer Season 2 เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์

No.รหัส Super AIชื่อวีดีโอคลิปผู้อบรม
1SUPERAI2-2SUPERAI2-2 NLP – การทำ CLEAN DATA ภาษาไทยเบื้องต้นhttps://www.youtube.com/watch?v=1uUy3wNIO9g
2SUPERAI2-8 SUPERAI2-8 การตรวจจับอาการซึมเศร้าจากทวิตเตอร์ DEPRESSION DETECTION ON TWITTERhttps://youtu.be/bh2hJFIdgHk
3SUPERAI2-20SUPERAI2-20 LOGISTIC REGRESSION คืออะไรhttps://youtu.be/KyL_VIx0uRQ
4SUPERAI2-25SUPERAI2-25 | MACHINE LEARNING เรียนรู้อะไรและเรียนรู้ยังไงhttps://youtu.be/Y9-ikK3IyPA
5SUPERAI2-35SUPERAI2-35 ROBOT และ AI ทำง่ายกว่าที่เราคิดhttps://youtu.be/Q62GPK2boLA
6SUPERAI2-45SUPERAI2-45 AI ด้วย JAVASCRIPT ควบคุม PLChttps://youtu.be/BpwzvlvpcR8
7SUPERAI2-57SUPERAI2-57 MACHINE LEARNING เบื้องต้นhttps://youtu.be/bCepX9ObjH4
8SUPERAI2-65SUPERAI2-65 USING LSTM TO PREDICT THE STOCK PRICEhttps://youtu.be/ON5AK3IKW0k
9SUPERAI2-73SUPERAI2-73 NEURAL STYLE TRANSFERhttps://youtu.be/sVAIh78dBvk
10SUPERAI2-79SUPERAI2-79 เข้าใจใน AI และ MACHINE LEARNING โดยไม่ใช้คณิตศาสตร์และโปรแกรมมิ่งhttps://youtu.be/o-INt2r2FHs
11SUPERAI2-80SUPERAI2-80 AI กับ เทคโนโลยีทางด้านรูปภาพhttps://youtu.be/sJx49MIhztw
12SUPERAI2-87SUPERAI2-87 MACHINE LEARNING เข้าใจไม่ยากhttps://youtu.be/-TAxqsGUsok
13SUPERAI2-89SUPERAI2-89 มาทำความรู้จัก KNN และ K-MEANS CLASSIFICATION กันเถอะhttps://youtu.be/WIxHmhGMong
14SUPERAI2-93SUPERAI2-93 AI สำหรับ (คนไม่) เด็กhttps://youtu.be/6r7RZbLAhVY
15SUPERAI2-95SUPERAI2-95 GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK คืออะไร ?https://youtu.be/YGBLvzMZIpA
16SUPERAI2-105SUPERAI2-105 หน้าตาที่แท้จริงของ AIhttps://youtu.be/gcTYrpuDNx8
17SUPERAI2-106SUPERAI-106 ภาษา PYTHON พื้นฐานhttps://youtu.be/nAUTbF2bmFI
18SUPERAI2-120SUPERAI2-120 INTRODUCTION TO MACHINE LEARNINGhttps://youtu.be/byClMGLtPQk
19SUPERAI2-129SUPERAI2 -129 กระบวนการทาง DATA SCIENCE และตัวอย่างการทำ MODEL LIQUIDITY ในระบบเศรษฐกิจhttps://youtu.be/Reg4u2YpB24
20SUPERAI2-155SUPERAI2-155 MULTI ASPECT TFhttps://youtu.be/mhm71h2qLbI
21SUPERAI2-199SUPERAI-199 SOFTWARE SKILL & HARD SKILLhttps://www.youtube.com/watch?v=k_BjCnl6ZUs
22SUPERAI2-201SUPERAI2-201 “RECOMMENDATION SYSTEM : COLLABORATIVE FILTERING”https://youtu.be/wCBochYSzKI
23SUPERAI2-207SUPERAI2-207 NEURAL NETWORKhttps://youtu.be/W4cYRmrxwHc
24SUPERAI2-217SUPERAI2-217 AI คืออะไร?https://youtu.be/UyoQe8jRhpM
25SUPERAI2-222SUPERAI2-222: CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK อย่างง่ายกับ MNISThttps://youtu.be/hBCr4CWXIFc
26SUPERAI2-229 SUPERAI2-229 ทุกวันนี้ AI ถูกใช้ในเกมมากแค่ไหน?https://youtu.be/u_uA84XJBRw
27SUPERAI2-230SUPERAI2-230 มาลองสร้าง LICENSE PLATE DETECTION WITH OPENCV ภายใน 14 นาทีกัน !!!https://youtu.be/gVtHu_lecI0
28SUPERAI2-242SUPERAI2-242 อาชีพนักแปลภาษาจะถูกแทนที่ด้วย MACHINE TRANSLATOR หรือไม่https://youtu.be/ptpNl7Jku2c
29SUPERAI2-246 SUPERAI2-246 ธนวัต เกตุสิน CHATBOT AND RECOMMENDATIONhttps://youtu.be/X83nDwTrutc
30SUPERAI2-251SUPERAI-251 NEW DAWN FOR ECONhttps://youtu.be/EAX4eXSBYUM
31SUPERAI2-279SUPERAI2-279 RISK PREDICTION OF COVID-19 VACCINE ADVERSE EVENT USING BAYESIAN NETWORKhttps://youtu.be/CHr4QS7nurA
32SUPERAI2-294SUPERAI2-294 AI / MACHINE LEARNING / DEEP LEARNINGhttps://youtu.be/S0hl5jsgXbo
33SUPERAI2-306SUPERAI2-306 AI เขียนบทความได้ยังไง ?? (V.พยายามให้ย่อยง่าย)https://youtu.be/iPgEJdpNGDo
34SUPERAI2-311SUPERAI2-311 การทำ ANOMALY DETECTION โดยใช้ GANShttps://youtu.be/yctmgZVH-4o
35SUPERAI2-324SUPERAI2-324 INTRODUCTION TO MOBILE ROBOThttps://youtu.be/_BveK1jn_gU
36SUPERAI2-342SUPERAI2-342 TRANSFORM ตัวเอง สู่  AI สร้างชาติhttps://youtu.be/IMSDAKmiPpk
37SUPERAI2-351SUPERAI2-351 THE THIRD WAVE OF AI: EXPLAINABLE AI (XAI)https://youtu.be/EoqCtdDvbuE
38SUPERAI2-360SUPERAI2-360 WHAT IS AIhttps://youtu.be/EZ14Ee-K8m0
39SUPERAI2-372SUPERAI2-372 IOT ด้านการเกษตรhttps://www.youtube.com/watch?v=XPWwqi8_ASo
40SUPERAI2-403SUPERAI2-403 AI AND CLIMATE CHANGEhttps://youtu.be/rojEWB3-TEw
41SUPERAI2-404SUPERAI2-404 เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี NAIVE BAYEShttps://youtu.be/diCOrk921bI
42SUPERAI2-419SUPERAI2-419 NETFLIX AND MACHINE LEARNINGhttps://youtu.be/CehKPMZYTrg
43SUPERAI2-428SUPERAI2-428 SIMPLE LINEAR REGRESSION OVERVIEWhttps://youtu.be/mGmwZQW6nZg
44SUPERAI2-431SUPERAI2-431 TECHNOLOGY – OCRhttps://www.youtube.com/watch?v=YJkUqOlPBcE&t=8s
45SUPERAI2-439SUPERAI2-439 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EXECUTIVES (AI สำหรับผู้บริหาร)https://www.youtube.com/watch?v=5RxigSL_e-k
46SUPERAI2-442SUPERAI2-442 AI, MACHINE และ DEEP LEARNING ทำงานกันยังไงนะ!?https://youtu.be/k_Q-vU6pnK8
47SUPERAI2-452SUPERAI2-452 IMAGE CLASSIFICATION ง่ายๆแบบไม่ต้องเขียน CODE สักบรรทัดhttps://youtu.be/W13pN_DBJKU
48SUPERAI2-469 SUPERAI2-469 MACHINE TRANSLATION คืออะไรhttps://youtu.be/xgdtyS_cvTU
49SUPERAI2-471SUPERAI2-471 AI & COMPUTATION MODELING RESEARCHhttps://www.youtube.com/watch?v=WHAWZNJw-R8
50SUPERAI2-489SUPERAI2-489 – A.I. หัดเล่น FLAPPY BIRD – NEAT ALGORITHMhttps://youtu.be/y4jjA96eNAs
51SUPERAI2-490SUPERAI2-490 KAGGLE TITANIC IN 1 HOURhttps://youtu.be/lFzJ0ePIOyM
52SUPERAI2-496SUPERAI2-496 SKIN DETECT MANGOhttps://youtu.be/dQElVDtGCPk
53SUPERAI2-513SUPERAI2-513 LINEAR REGRESSION คืออะไร ? | อธิบาย LINEAR REGRESSION และ  REGULARIZATION (IN PYTHON)https://youtu.be/ita0YKSchNo
54SUPERAI2-522SUPERAI2-522 IMAGE CLASSIFICATION WEBAPPhttps://youtu.be/W1-Bjug6CSA
55SUPERAI2-543 SUPERAI2-543 AI & HEALTHCARE 2021https://youtu.be/D9MpenlPnVI
56SUPERAI2-556SUPERAI2-556 การสร้างเครื่องตรวจจับอารมณ์อย่างง่ายด้วย ML และ ARDUINO UNOhttps://youtu.be/cKCH-UKopHk
57SUPERAI2-585SUPERAI2-585 อธิบาย MACHINE LEARNING ในแบบที่แม้แต่เด็กประถมก็ยังเข้าใจhttps://youtu.be/PSC2uONCNjM
58SUPERAI2-587SUPERAI2-587 PCA IN A NUTSHELLhttps://youtu.be/h6CoSvFGbW4
59SUPERAI2-596 SUPERAI2-596 DEEP LEARNING FOR EVERYONEhttps://youtu.be/13go-Hbct3c
60SUPERAI2-615SUPERAI2-615 GRADIENT DESCENT FROM SCRATCHhttps://www.youtube.com/watch?v=YIqETWLU8AY&t=7s
61SUPERAI2-617SUPERAI2-617 AI กับเทคโนโลยีการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นhttps://youtu.be/WEIbpxv9HAQ
62SUPERAI2-623SUPERAI2-623 GAN & DEEPFAKEhttps://youtu.be/bOQGwegOITE
63SUPERAI2-626SUPERAI2-626 การคัดเลือกความหมายแฝงที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้วิธีไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติไมเซชั่นhttps://youtu.be/eeASTXXWd8g
64SUPERAI2-639SUPERAI2-639 AI ENGINEER CHALLENGING IN METAVERSEhttps://youtu.be/aVet7UVl7VI
65SUPERAI2-648SUPERAI2-648 AI ป้องกันการปั่นหุ้นด้วยเทคนิคการจับพฤติกรรม BID OFFER AND TICKERhttps://youtu.be/f49kAK6N278
66SUPERAI2-649  SUPERAI2-649  AI จะครองโลก?https://youtu.be/F9_8Buvy6Ak
67SUPERAI2-657SUPERAI2-657 MACHINE TRANSLATION แบบคร่าวๆhttps://youtu.be/8e9tw-fQgtU
68SUPERAI2-663SUPERAI2-663 WHAT IS MLhttps://www.youtube.com/watch?v=GRsyx7dooLo&t=1s
69SUPERAI2-665SUPERAI2-665 ผลกระทบในอนาคตอันใกล้จากการใช้งานAIอย่างแพร่หลายhttps://youtu.be/LCUSXHHxDKY
70SUPERAI2-671SUPERAI2-671 MACHINE LEARNING ง่ายๆ ฉบับคนทั่วไปก็เข้าใจได้https://www.youtube.com/watch?v=Yi6ZCCrs8Y0
71SUPERAI2-686 SUPERAI2-686 AI & EMBEDDED คุยเล่นเรื่องAIและน้องแมว?https://youtu.be/_wyjiPhwr2o
72SUPERAI2-699SUPERAI2-699 การจำเเนกรูปภาพด้วยวิธี CNN ชุดข้อมูลตัวอย่างอักษรลายมือเขียนภาษาไทยhttps://youtu.be/x08u3TGOUGY
73SUPERAI2-705SUPERAI2-705 ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่งงานhttps://youtu.be/_cATHlrR720
74SUPERAI2-709SUPERAI2-709 IMAGE CLASSIFICATION WITH WEB APPhttps://youtu.be/6nJeLA7Un8g
75SUPERAI2-734SUPERAI2-734 สอน AI ให้เล่นเกม ด้วย OPENAI GYM (REINFORCEMENT LEARNING)https://youtu.be/LmnrVXcpySU
76SUPERAI2-764SUPERAI2-764 AI สามารถเขียนCODEได้แล้ว?!! | GITHUB COPILOThttps://youtu.be/W22fkI92AXI
77SUPERAI2-781SUPERAI2-781 SUGGESTED REINFORCEMENT LEARNING WITH NEURAL NETWORKhttps://youtu.be/ovLOP5dU6EA
78SUPERAI2-786SUPERAI2-786 THAILAND’S COVID-19 PROVINCIAL ZONING WITH AIhttps://www.youtube.com/watch?v=nHnpPBW3P6g
79SUPERAI2-788SUPERAI2-788 ENSEMBLE LEARNING และ RANDOM FOREST คืออะไร?https://youtu.be/BWVLlIRYfbQ
80SUPERAI2-793 SUPERAI2-793 อุปกรณ์ IOT ง่ายๆ ใช้ได้ที่บ้านhttps://youtu.be/tbYadjxFNxE
81SUPERAI2-795SUPERAI2-795 AI AND DRUG DISCOVERY มาสรุปแบบสั้นๆให้ฟังกันhttps://youtu.be/KjNfjjJaRxw
82SUPERAI2-796SUPERAI2-796   HISTOGRAM ในตอนเด็ก มาเจออีกในตอนโตhttps://youtu.be/-oBBp2Sz2H8
83SUPERAI2-823SUPERAI2-823 PREDICTION ON SPATIAL ELEVATIONhttps://www.youtube.com/watch?v=DWCsgojLllw
84SUPERAI2-827SUPERAI2-827 PNEUMONIA DETECTION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKhttps://youtu.be/thz_QHLN_JQ
85SUPERAI2-827 SUPERAI2-827 มารู้จักและลองสร้าง K-MEANS เพื่อใช้งานในด้าน COMPUTER VISION กันเถอะhttps://youtu.be/thz_QHLN_JQ
86SUPERAI2-849SUPERAI2-849 GENSIMhttps://www.youtube.com/watch?v=1zgQ5NEJ0XM
87SUPERAI2-851SUPERAI2-851 HER(2013) มีการนำเทคนิค AI อะไรมาใช้บ้างhttps://youtu.be/I_pgRU3Y8mk
88SUPERAI2-853SUPERAI2-853 AI คืออะไรhttps://youtu.be/IUxVm-5JLYE
89SUPERAI2-862SUPERAI2-862 การนำ AI ไปปรับใช้ในโรงงานhttps://youtu.be/AN2b_F2nuBk
90SUPERAI2-925SUPERAI2-925 มารู้จัก AI กันhttps://youtu.be/g-gfb8L1Ags
91SUPERAI2-932SUPERAI2-932 AI กับเทคโนโลยีการเกษตรhttps://www.youtube.com/watch?v=jd-NXN0wfGs
92SUPERAI2-937SUPERAI2-937 EXAMPLE การตรวจจับวัตถุhttps://youtu.be/o8IlO0gjIHk
93SUPERAI2-938SUPERAI2-938 INTERVAL FORECASTYTINGhttps://youtu.be/1_hUw5ruBd4
94SUPERAI2-941SUPERAI2-941 AI กับการลงทุนhttps://www.youtube.com/watch?v=kZLOYTlqpy0
95SUPERAI2-946SUPERAI2-946 สร้างงานศิลปะจาก AI กันเถอะ!https://youtu.be/telTGeWP8zQ
96SUPERAI2-957SUPERAI2-957 AI กับ การควบคุมของไหลhttps://youtu.be/RJk5_jBiKqo
97SUPERAI2-963SUPERAI2-963 REAL TIME POSE ESTIMATION ON JETSON NANO BOARDhttps://www.youtube.com/watch?v=6_Ix8KhJqk0
98SUPERAI2-967SUPERAI2-967 การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายhttps://youtu.be/JvBSnDvRbMs
99SUPERAI2-970SUPERAI2-970 เล่าเรื่อง K-NN โมเดลใน 5 นาที เมื่อเพื่อนยืมเงิน มีโอกาสที่จะได้คืนไหมโดยใช้ KNN ทำนายhttps://youtu.be/d-S9PpfaTw8
100SUPERAI2-994SUPERAI2-994 ประโยชน์ของ AIhttps://youtu.be/xx8PYov7Cc0
101SUPERAI2-1006SUPERAI2-1006 INTRODUCTION TO LINEAR REGRESSIONhttps://youtu.be/dWRl6RnFMH0
102SUPERAI2-1019SUPERAI2-1019 เทคโนโลยี AI ใกล้ชิดมากกว่าที่คุณคิดhttps://youtu.be/U7H8dof8m4g
103SUPERAI2-1027SUPERAI2-1027 พื้นฐานการใช้ NUMPY ใน PYTHONhttps://youtu.be/Q7r21tzKpR8
104SUPERAI2-1039SUPERAI2-1039 เรียนคณิตไปทำไมใช้กับ AI ยังไงได้บ้างhttps://www.youtube.com/watch?v=47bAqYu2mkI
105SUPERAI2-1048SUPERAI2-1048 AI ในชีวิตประจำวัน และ IMAGE CLASSIFICATION CODEhttps://youtu.be/6-Q16LJKh6g
106SUPERAI2-1076SUPERAI2-1076 | AI คืออะไร ลองเขียนโค้ดคัดแยกชนิดเครื่องแต่งกายhttps://youtu.be/J8Q5ObMlIYk
107SUPERAI2-1124SUPERAI2-1124 GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS (GANS)https://youtu.be/qBqaPbWE-q4
คืออะไร ?
108SUPERAI2-1166SUPERAI2-1166 – คุยกันเล่นๆเรื่องเครื่องจักรจริยธรรมhttps://youtu.be/Sly9e81iyno
109SUPERAI2-1168SUPERAI2-1168 CRACKED DOWN OPTIMIZATION ALGORITHM (HOW TO GET OUT FROM LOCAL OPTIMUM?)https://youtu.be/yBlWddIae_w
110SUPERAI2-1179SUPERAI2-1179 SUPPORT VECTOR MACHINE ฉบับย่อhttps://www.youtube.com/watch?v=wd7FgEYiaoU&ab_channel=SUPERAI2-1179
111SUPERAI2-1187SUPERAI2-1187 พื้นฐานการใช้ PANDAS ใน PYTHONhttps://youtu.be/pwEgrA7zY2M
112SUPERAI2-1191SUPERAI2-1191 อะไรคือ DATA VISUALIZATION และhttps://youtu.be/BKyuX031ik0
 ลองทำ PIE CHART แบบง่ายๆ
113SUPERAI2-1215SUPERAI2-1215 สอนเขียนโค้ด IF ELSE AND ELIF ด้วยภาษา PYTHONhttps://youtu.be/PihXGZuzpkw
114SUPERAI2-1221SUPERAI2-1221 คอมพิวเตอร์เรียนแยก A – Z ได้ไหม? (CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK)https://youtu.be/_6dMgSjL0O8
115SUPERAI2-1229SUPERAI2-1229 เข้าใจง่ายๆ กับ MACHINE LEARNINGhttps://youtu.be/phx691STVvM
116SUPERAI2-1247SUPERAI2-1247 MACHINE LEARNING? LEARN อะไร? LEARN ยังไง?https://youtu.be/nHC4EEy8-Ls
117SUPERAI2-1298SUPERAI2-1298 แนวคิดการนำ ML มาใช้เป็นตัวช่วยในเลือกหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานhttps://youtu.be/sHDlHfJSphU
118SUPERAI2-1321SUPERAI2-1321 การใช้ MACHINE LEARNING ในการบริหารจัดการน้ำhttps://www.youtube.com/watch?v=iVhWFauw7lA
119SUPERAI2-1322SUPERAI2-1322 OAUA EP.1 | AI กับการยิงโฆษณา | ทำไมแค่เสิร์ชในกูเกิลโฆษณาก็เด้งมาในเฟสบุ๊คแล้วล่ะ…?https://www.youtube.com/watch?v=xXCAEz5LTic
120SUPERAI2-1329SUPERAI2-1329 สอน DEPLOY MACHINE LEARNING ง่ายๆ ผ่าน STREAMLIThttps://youtu.be/fLEZ_CCaCIU
121SUPERAI2-1351SUPERAI2-1351-AI IN MEDICAL LABORATORYhttps://youtu.be/tcMkQ0Sk3kQ
122SUPERAI2-1367SUPERAI2-1367 A STEP BY STEP BACKPROPAGATION EXAMPLEhttps://youtu.be/cvVvmntqxUI
123SUPERAI2-1374SUPERAI2-1374 วิเคราะห์อารมณ์ของข้อความด้วย MACHINE LEARNING อย่างง่าย | SENTIMENT ANALYSIS WITH MLhttps://youtu.be/neegidP7ibU
124SUPERAI2-1383SUPERAI2-1383 : คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับ AI แบบเน้นใช้งาน: ITERATIVE METHOD สำหรับ ML พร้อมตัวอย่างhttps://youtu.be/ujHBvzJ3RyA
125SUPERAI2-1393SUPERAI2-1393 MACHINE LEARNING จะครอบครองโลกมนุษย์!https://youtu.be/PzWjlk3Qvm0
126SUPERAI2-1453SUPERAI2-1453 มาทำความรู้จักกับ CLASSICAL AI กันhttps://youtu.be/FyGg9XBrLcc
127SUPERAI2-1473SUPERAI2-1473 | หุ่นยนต์แขนกลป้อนอาหารhttps://youtu.be/dRxUc4tm-kw
128SUPERAI2-1477SUPERAI2-1477 COMPUTER VISION แบบโคตร INTROhttps://www.youtube.com/watch?v=29Q5HDfNeok
129SUPERAI2-1494SUPERAI2-1494 TRANSFORMER / ATTENTION คืออะไร? ทำงานอย่างไร?https://www.youtube.com/watch?v=Q0wLxMiLfU8
130SUPERAI2-1495SUPERAI2-1495 THE FUTURE OF FASHION WALK AI IMAGE SEGMENTATION IS HEREhttps://youtu.be/D1vTFszT3Rw
131SUPERAI2-1500SUPERAI2-1500 ทำ SELF DRIVING CAR บน CARLA SIMULATORhttps://youtu.be/Hoy_W717_Bo
132SUPERAI2-1512SUPERAI2-1512 แนวทางวิเคราะห์แบบเตอรรี่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)​และการขยายใช้งานรวมกับ IOTเน็ตเวิกค์https://youtu.be/hA8qvateHV0
133SUPERAI2-1521SUPERAI2-1521 การประยุกต์ใช้ MACHINE LEARNING ด้วย UNITY ML-AGENTShttps://youtu.be/vflP_dpku6Y
134SUPERAI2-1528SUPERAI2-1528 เริ่มทำโปรเจคAI ดี?https://youtu.be/gowSJEOwJuI
135SUPERAI2-1571SUPERAI2-1571 มุมมองผ่านสายตา AI และ OBJECT DETECTION เบื้องต้นผ่าน YOLO ALGORITHMhttps://youtu.be/CPCIffTDlIc
136SUPERAI2-1635SUPERAI2-1635 MACHINE LEARNING คือhttps://youtu.be/ioldC6MXlnY
137SUPERAI2-1644 SUPERAI2-1644 CIRCUIT QUANTUM NEURAL NETWORKhttps://youtu.be/38CZuZA-nAA
138SUPERAI2-1658SUPERAI2-1658 WEB SCRAPING BY VBAhttps://www.youtube.com/watch?v=7dqSguWItcs&ab_channel=motegaming
139SUPERAI2-1671SUPERAI2-1671 ทำความรู้จักกับ AI INFLUENCERhttps://youtu.be/QSBdOZd2cdI
140SUPERAI2-1682SUPERAI2-1682 AI คืออะไร? ทุกอย่างที่คุณควรรู้ใน 9 นาที!https://youtu.be/BrjJs_JNFzE
141SUPERAI2-1703SUPERAI2-1703 (CNN) CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK ทำงานยังไง ?https://youtu.be/I_aBu7wNDlM
142SUPERAI2-1714SUPERAI2-1714 | XCEPTION BRAIN TUMOR CLASSIFICATION WITH DEPTHWISE SEPARABLE CONVOLUTIONhttps://youtu.be/W42-njy5e4M
143SUPERAI2-1721SUPERAI2-1721    MACHINE LEARNING IN INVESTING: APPLICATIONS & CHALLENGEShttps://youtu.be/I8Q14Yv31LA
144SUPERAI2-1739 SUPERAI2-1739 DIJISKA’S ALGORITHM – ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดhttps://youtu.be/NAfEJFhu4_Q
145SUPERAI2-1749SUPERAI2-1749 REINFORCEMENT LEARNING คืออะไรhttps://youtu.be/o1WWaaKxvGY
146SUPERAI2-1785SUPERAI2-1785 ทำความรู้จักกับ AI ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราhttps://www.youtube.com/watch?v=qXln_miUNJ8
147SUPERAI2-1833SUPERAI2-1833  แนะนำการทำ IMAGE CLASSIFICATION ง่ายๆ ด้วยความรู้บนโลกอินเตอร์เน็ทhttps://youtu.be/EZcrmDKGmfM
148SUPERAI2-1857SUPERAI2-1857 K-MEANS CLUSTERING เข้าใจใน5นาทีhttps://youtu.be/1gjx1Ep6GP4
149SUPERAI2-1876SUPERAI2-1876 DESIGN THINKING PROCESS FOR AIhttps://youtu.be/PmCdAfj_TDA
150SUPERAI2-1888SUPERAI2-1888 Pose Classification นี่เป็นยังไงนะะhttps://www.youtube.com/watch?v=CMEe_4v0K3Q&ab_channel=superai2-1888
151SUPERAI2-1888SUPERAI2-1888 Pose Classification นี่เป็นยังไงนะะhttps://www.youtube.com/watch?v=CMEe_4v0K3Q&ab_channel=superai2-1888
152SUPERAI2-1920SUPERAI2-1920 NLP คืออะไร ?https://youtu.be/k7Zf9IMX7Pc
153SUPERAI2-1934SUPERAI2-1934 AUTOMATED THAI-ESSAY SCORINGhttps://youtu.be/lWg7yp4cqWw
154SUPERAI2-1951SUPERAI2-1951 (เกือบจะเป็น) AI ในชีวิตประจำวัน https://youtu.be/58piK-6IEqk
155SUPERAI2-1978SUPERAI2-1978 เกษตร X ปัญญาประดิษฐ์https://www.youtube.com/watch?v=HcRGh-v9akA
156SUPERAI2-1991SUPERAI2-1991 HOW TO MAKE DASHBOARD WITH STREAMLIT ?https://youtu.be/-o3Bb02tErA
157SUPERAI2-1996SUPERAI2-1996 สอนออกแบบ FUZZY LOGIC โดย MATLAB TOOLBOXhttps://youtu.be/01zgTMRzqlI
158SUPERAI2-2020SUPERAI2-2020 BUILDING REGRESSION ALGORITHMS WITH PYTHONhttps://youtu.be/ehxDOtE5JpE
159SUPERAI2-2061SUPERAI2-2061 คณิตศาสตร์ใน GAUSSIAN NAIVE BAYEShttps://www.youtube.com/watch?v=ZdG4meqUgm0
160SUPERAI2-2062SUPERAI2-2062 : อธิบาย MACHINE LEARNING & AI แบบเข้าใจง่ายๆhttps://youtu.be/Dw7X-Jxp31s
161SUPERAI2-2063SUPERAI2-2063 INTRODUCTION TO REINFORCEMENT LEARNINGhttps://youtu.be/1NHksBTwTps
162SUPERAI2-2125SUPERAI2-2125 DEEP LEARNING คืออะไร??? เรามาลองเขียนดูแบบง่ายๆกัน!!!!https://www.youtube.com/watch?v=m77xk8JcVQc
163SUPERAI2-2134SUPERAI2-2134 REAL TIME OBJECT DETECTION USING YOLO5 AND YOLOR ON THAI TRAFFIC SIGNShttps://youtu.be/PF8WkzDojmU
164SUPERAI2-2137SUPERAI2-2137 AI ในความเข้าใจของฉันhttps://youtu.be/7KeSHY78hXM
165SUPERAI2-2141SUPERAI2-2141 | 6 สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำ COMPUTER VISIONhttps://www.youtube.com/watch?v=rOeD-kBMaI4
166SUPERAI2-2158SUPERAI2-2158 CUSTOM OBJECT DETECTTIONhttps://youtu.be/kEj_K7onTT0
167SUPERAI2-2173SUPERAI2-2173 เรียนรู้จากห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้งาน AIhttps://youtu.be/bxgTEDFZgRI
168SUPERAI2-2179SUPERAI2-2179 INTERNET OF THINGS คืออะไรhttps://www.youtube.com/watch?v=HZ8XrAsL-1s
169SUPERAI2-2197SUPERAI2-2197 ปัญญาประดิษฐ์https://youtu.be/WoAZ4Z497Jw
170SUPERAI2-2220SUPERAI2-2220 AI คืออะไร?https://youtu.be/96D2hvyD2ks
171SUPERAI2-2237SUPERAI2-2237 สอน AI วาดรูปง่ายๆ ด้วย GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKShttps://www.youtube.com/watch?v=V6dEHG7-mi8
172SUPERAI2-2249SUPERAI2-2249 Q-LEARNINGhttps://youtu.be/nroEKb4BWvs
173SUPERAI2-2253SUPERAI2 2253 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKhttps://youtu.be/cwWBaHTGM2o
174SUPERAI2-2260SUPERAI2-2260 การทำ IMAGE RECOGNITION ด้วยวิธี CNNhttps://youtu.be/gbCQC67eWk8
175SUPERAI2-2266SUPERAI-2266 SLIDING WINDOWShttps://youtu.be/xhF0xgWqYJg
176SUPERAI2-2279SUPERAI2-2279 VR AR MR XR & AIhttps://youtu.be/ko1zMfNdsY4
177SUPERAI2-2280SUPERAI2-2280 SIGNAL PROCESSING IN MEDICAL APPLICATIONhttps://www.youtube.com/watch?v=LYsPqj1FROM&ab_channel=SUPERAI2-2280
178SUPERAI2-2319SUPERAI2-2319 ARTIFICIAL INTELLIGENCE และการถ่ายรูปhttps://youtu.be/uaXaSRmPqMo
179SUPERAI2-2321SUPERAI2-2321 HOW TO EXTRACT FEATURE FROM SPEECH WITH SPECTROGRAMhttps://youtu.be/kpTnbc86zTg
180SUPERAI2-2359SUPERAI2-2359 ขั้นตอนการทำงานด้าน AI และ CASE ตัวอย่าง การทำนายราคาเบอร์โทรศัพท์มงคลhttps://youtu.be/VSAV7KA6rrA
181SUPERAI2-2366SUPERAI2-2366 IOT คืออะไรhttps://youtu.be/g_8wON4XNQ4
182SUPERAI2-2368SUPERAI2-2368 THE NEW AGE OF  SPORT & ESPORTS ANALYTIChttps://youtu.be/j1uejJNCWf4
183SUPERAI2-2407SUPERAI2-2407 Z3 สำหรับ SEARCH PROBLEM และ วิธีการจัดเรียงวัตถุ 2 มิติhttps://youtu.be/VKqN7TKI-d0
184SUPERAI2-2455SUPERAI2-2455 แนวคิดของ AI และการประยุกต์เบื้องต้นhttps://youtu.be/EyVbMCr3UlA
185SUPERAI2-2475SUPERAI2-2475 NPLสร้างชีวิตให้ง่ายhttps://youtu.be/JFHrwsHr97A
186SUPERAI2-2480SUPERAI2-2480 MATHEMATIC IN NEURAL NETWORKhttps://youtu.be/6WOd356C_o4
187SUPERAI2-2482SUPERAI2-2482 AI คืออะไรhttps://youtu.be/G0gx0VTk7BQ
188SUPERAI2-2500SUPERAI2-2500 CONCEPT OF REINFORCEMENT LEARNING | เมื่อ AI สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองhttps://youtu.be/ZF3ucv5qvCc
189SUPERAI2-2520SUPERAI2-2520 HEALTHCARE AND AIhttps://youtu.be/Mj4xH_vIsZ8
190SUPERAI2-2549SUPERAI-2549 KERAS TUTORIAL FROM ZERO TO HEROhttps://youtu.be/9apKqPHgxdA
191SUPERAI2-2587SUPERAI2-2587 AI คืออะไร ML คืออะไร และการใช้ PYTHON ช่วยในอาชีพมนุษย์เงินเดือนhttps://www.youtube.com/watch?v=s24kz_p5Bmg
192SUPERAI2-2596SUPERAI2-2596 PYTHON: PANDAS FOR AI เบื้องต้นhttps://youtu.be/joxmqwnSb6o
193SUPERAI2-2666 SUPERAI2-2666 DIGITAL TWIN – ฝาแฝดบนโลกเสมือนhttps://youtu.be/K7AlELvl2oM
194SUPERAI2-2704SUPERAI2-2704 FRAUD DETECTIONhttps://youtu.be/3LuDWaHQqCo
195SUPERAI2-2722SUPERAI2-2722 การจัดการกับ MISSING DATAhttps://youtu.be/ku_4YgpJBSQ
196SUPERAI2-2724SUPERAI2-2724 แนวคิดในการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกข้าวเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวhttps://www.youtube.com/watch?v=RCcvIwzXb7s
197SUPERAI2-2736SUPERAI2-2736 SQUID GAME ฉากไหน มีเทคโนโลยี AI และแนะนำ AI TOOL FOR DESIGNERhttps://youtu.be/HhIAyZONgOI
198SUPERAI2-2738SUPERAI2-2738 การพยากรณ์ข้อมูลง่ายๆด้วย GOOGLE SHEET – ML FOR PREDICTIONhttps://youtu.be/u6R5LmV-umo
199SUPERAI2-2757SUPERAI2-2757 ตัวอย่างการนำ AI ไปใช้งานhttps://youtu.be/9ggpCL2Lqm0
200SUPERAI2-2761SUPERAI2-2761 AI ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์https://www.youtube.com/watch?v=PCso6edTd_s&ab_channel=SUPERAI2-2761
201SUPERAI2-2764SUPERAI2-2764 DEEP LEARNING ON STOCK PREDICTIONhttps://youtu.be/BX_I4-uBWq4
202SUPERAI2-2796SUPERAI2-2796 อธิบาย NEURAL MACHINE TRANSLATION และ ATTENTION MECHANISM แบบสั้นๆhttps://youtu.be/RjLc4DDC1y4
203SUPERAI2-2811SUPERAI2-2811 | ทำยังถึงจะรอดใน SQUID GAME? (ด้วยหุ่นยนต์ และ AI)https://www.youtube.com/watch?v=rd8h8sUJEe8
204SUPERAI2-2824SUPERAI2-2824 AI กับการสร้างเกมhttps://www.youtube.com/watch?v=3hAD3b7equI
205SUPERAI2-2847SUPERAI2-2847 COMPUTER VISION – 001https://youtu.be/dxE73-m0Rys
206SUPERAI2-2864SUPERAI2-2864 KNN ALGORITHM คืออะไรและการทำ KNN เบื้องต้นโดยใช้ MICROSOFT EXCELhttps://youtu.be/hC1ig_Gal4M
207SUPERAI2-2866SUPERAI2-2866 ทำนายราคา BITCOIN ด้วย DEEP LEARNING ที่ทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านhttps://youtu.be/lXqzPn7Xhwk
208SUPERAI2-2869SUPERAI2-2869 ทำไมผมถึงใช้ SHAP กับ DEEP LEARNING ทุกโปรเจคhttps://youtu.be/Qr3W4XN5srI
209SUPERAI2-2874SUPERAI2-2874 AIOPS หรือ การประยุกต์ใช้ AI กับงาน IT OPERATIONShttps://youtu.be/qNY-QYSCEdo
210SUPERAI2-2900SUPERAI2-2900 แสดงผล AI ตรวจจับใบหน้า บนเว็บเบราเซอร์ (FASTAPI + OPENCV)https://www.youtube.com/watch?v=rpe1I4UTf_w
211SUPERAI2-2920SUPERAI2-2920 IMAGE PROCESSING กับ AIhttps://youtu.be/BwuYd_xvjjU
212SUPERAI2-2964SUPERAI2-2964 INTRODUCTION OF DECISION TREE & RANDOM FORESThttps://youtu.be/2Oa1vs0v814
213SUPERAI2-2980SUPERAI2-2980 INTRODUCTION TO KNNhttps://youtu.be/e2T3_S642ws
214SUPERAI2-3018SUPERAI2-3018 IMAGE CLASSIFICATIONhttps://youtu.be/yCnj1CeJkvM
215SUPERAI2-3097SUPERAI2-3097 การพญากรณ์ค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวแปรสภาพอากาศhttps://youtu.be/uZSh2V_eNBw
216SUPERAI2-3139SUPERAI2-3139 SPEECH RECOGNITION เล่าเรื่อง+อธิบายhttps://youtu.be/2e1YbEIs620
217SUPERAI2-3142SUPERAI2-3142 AI&LABhttps://youtu.be/SEtzuojn2u4
218SUPERAI2-3180SUPERAI2-3180 ขอแบบคร่าว ๆ – MACHINE LEARNING FOR RECOMMENDATION SYSTEMhttps://youtu.be/urpGow-y3rI
219SUPERAI2-3182SUPERAI2-3182 สร้าง DEEP LEARNING จำแนกตัวเลขง่ายๆใน 18 นาทีhttps://youtu.be/4dRUHP9329Q
220SUPERAI2-3190SUPERAI2-3190 MACHINE LEARNING ฉบับเข้าใจหัวอกมือใหม่ที่สุดhttps://youtu.be/C_0F2OWNXQw
221SUPERAI2-3194SUPERAI2-3194 AI THE EDGEhttps://youtu.be/wlfYn2vKMJQ
222SUPERAI2-3212SUPERAI2-3212-วงจรชีวิตของโครงการปัญญาประดิษฐ์ LIFECYCLE OF AI PROJECThttps://www.youtube.com/watch?v=cqpdUFjKxW4
223SUPERAI2-3217SUPERAI2-3217 IOT คืออะไรhttps://youtu.be/T2F2MoinVhI
224SUPERAI2-3219SUPERAI2-3219  AI คืออะไร ทำงานอย่างไร?https://youtu.be/-LNInOh5W6M
225SUPERAI2-3227 SUPERAI2-3227 IIOT สำหรับงานอุตสหกรรมhttps://youtu.be/IpWzOaELKAw
226SUPERAI2-3229SUPERAI2-3229 AI เข้าใจความรู้สึกเราได้อย่างไรhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ndiOATPBO_o
227SUPERAI2-3230SUPERAI2-3230 เรื่องเล่าตามใจhttps://youtu.be/cz1agExiH14
228SUPERAI2-3237SUPERAI2-3237 MACHINE LEARNING & DEEP LEARNING BEHIND THE SCENES | เบื้องหลังการทำงานของ ML/DL+CODEhttps://www.youtube.com/watch?v=VTz91ZUDZdo
229SUPERAI2-3269SUPERAI2-3269 MODEL OF MACHINE LEARNINGhttps://youtu.be/8NQMJp7O4pU
230SUPERAI2-3282 SUPERAI2-3282 การยกระดับความปลอดภัยในสังคมกับ AIhttps://youtu.be/fm__v3HNgpM
231SUPERAI2-3306SUPERAI2-3306 ทำนายราคาเหรียญคริปโตด้วย LSTMhttps://youtu.be/vT_gI8Q3k-8
232SUPERAI2-3349SUPERAI2-3349 SPEECH RECOGNITION APPLICATION (PYQT5 + GOOGLE SPEECH RECOGNITION)https://www.youtube.com/watch?v=P37wgrofQbE
233SUPERAI2-3356SUPERAI2-3356 เข้าใจCONCEPT MACHINE LEARNING ง่ายๆ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะ!!!https://youtu.be/WOg89UYjAIU
234SUPERAI2-3363SUPERAI2-3363 “IMAGE TO PENCIL SKETCH” PROJECT COMPUTER VISION ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นhttps://youtu.be/jkeVUkmSNLI
235SUPERAI2-3366SUPERAI2-3366 AI ในโลกสามมิติ (AI IN 3D LAND)https://youtu.be/JyFcfsMcrO8
236SUPERAI2-3401SUPERAI2-3401  BAYESIAN CLASSIFIERhttps://www.youtube.com/watch?v=j6xqebNQ0rM&ab_channel=SUPERAI2-3401
237SUPERAI2-3432SUPERAI2-3432 MACHINE LEARNING คืออะไร?https://youtu.be/BVymUexA758
238SUPERAI2-3436SUPERAI2-3436 มาทำความรู้จัก กับ DATA TYPES กันดีกว่า ?https://youtu.be/VU1cZ-GLplY
239SUPERAI2-3440SUPERAI2-3440 TENSORFLOW FOR MOBILE PHONEhttps://youtu.be/SAe3ckkkufs
240SUPERAI2-3463SUPERAI2-3463 EP2. หมอโหน่งขอบอก   PARADIGM SHIFT  :  AI กับ เบาหวาน    IT’S  URGENT !https://youtu.be/3eJZwFK672k
241SUPERAI2-3467SUPERAI2-3467 บทนำเข้าสู่ AI ตั้งแต่ศูนย์ไม่ถึงร้อยและแบบจำลอง MARKOVhttps://youtu.be/nlfSausl3y0
242SUPERAI2-3471SUPERAI2-3471 เรียนรู้การตรวจจับและจดจำใบหน้าด้วย AIhttps://youtu.be/v0P9PPoZ6ZM
243SUPERAI2-3473SUPERAI2-3473 เริ่มต้น PYTHON – WEB SCRAPING ได้รายชื่อหุ้นhttps://youtu.be/IRuXohIq7H0
244SUPERAI2-3497SUPERAI2-3497 การเกษตรความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ IOThttps://youtu.be/GnUAtKndGR8
245SUPERAI2-3507SUPERAI2-3507 AN INTRODUCTION TO SENTIMENT ANALYSIShttps://youtu.be/0WkEfNlnbWw
246SUPERAI2-3525SUPERAI2-3525 LOGISTIC REGRESSION ON PREDICTING HEART DISEASEShttps://youtu.be/qotwyvTdwGM
247SUPERAI2-3528SUPERAI2-3528 มารู้จักกับหุ่นยนต์มากขึ้นกันเถอะhttps://youtu.be/xjZoaBp-Ef8
248SUPERAI2-3553SUPERAI2-3553 CONCEPT LEARNING คืออะไรhttps://youtu.be/nMcRO0eUgJc
249SUPERAI2-3556SUPERAI2-3556 ทำ OBJECT DETECTION ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย DETECTRON 2 จากทีมวิจัย AI FACEBOOKhttps://youtu.be/a575dkVXD80
250SUPERAI2-3560 SUPERAI2-3560 IMAGE CLASSIFICATION USING CNN AND TRANSFER LEARNINGhttps://youtu.be/rZdQ7jzt6SQ
251SUPERAI2-3585SUPER AI2 -3585 การสร้างนิสัยดีและลูกนิสัยแย่ๆด้วยการเรียนรู้แบบ AI (Q LEANING)https://youtu.be/ZoJGZFIyECk
252SUPERAI2-3588SUPERAI2-3588 DEEP LEARNING AND IMAGE APPLICATIONhttps://www.youtube.com/watch?v=YoSX2ZMtvGI&ab_channel=SUPERAI2-3588
253SUPERAI2-3597SUPERAI2-3597 การนำ Model สำหรับ CLASSICFLY ภาพของหมาและภาพแมว มาทำเป็น API ด้วย FLASKhttps://www.youtube.com/watch?v=nipCmmPOx_s
254SUPERAI2-3665SUPERAI2-3665 CANCER VACCINES DRIVE BY DEEP LEARNINGhttps://youtu.be/C8g7ZwvtQSg
255SUPERAI2-3667SUPERAI2-3667 วิเคราะห์ทิศทาง AI ในอนาคตhttps://youtu.be/wQYX3xnvyL4
256SUPERAI2-3715SUPERAI2-3715 AI ช่วยอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างไร? HOW AI HELPS FUTURE INDUSTRIES ?https://youtu.be/73igO1mEaBc
257SUPERAI2-3725SUPERAI2-3725 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพhttps://youtu.be/Ca1weEnCtLY
258SUPERAI2-3739SUPERAI2-3739 AI IN AGRICULTUREhttps://www.youtube.com/watch?v=Vmo-Drdpy_s&ab_channel=SUPERAI2-3739
259SUPERAI2-3774SUPERAI2-3774 OPTIMIZATION TUTORIAL WITH PYTORCHhttps://youtu.be/oPQJ_IgeuE0
260SUPERAI2-3786SUPERAI2-3786 ROS และ CIRA CORE คืออะไรhttps://www.youtube.com/watch?v=kNmkTaUI-sA
261SUPERAI2-3788SUPERAI2-3788 เปิดโลก METAVERSE และ AIhttps://youtu.be/sPxpeC07dfs
262SUPERAI2-3838 SUPERAI2-3838 WEB APP ง่ายๆด้วย STREAMLIThttps://youtu.be/t4VBpeLCsgU
263SUPERAI2-3880SUPERAI2-3880 AUTOMATE YOUR LOAN APPROVAL PREDICTIONhttps://youtu.be/aUjA4HKKOZk
264SUPERAI2-3887SUPERAI2-3887 การใช้ AI อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์https://youtu.be/dCkxJi1MuDI
265SUPERAI2-3905SUPERAI2-3905 SHOULD WE USE TECHNICAL INDICATORS  OR DEEP LEARNING TO TRADE IN THE STOCK MARKET ?https://youtu.be/rj1B0ZNVKmk
266SUPERAI2-3923SUPERAI2-3923 สร้าง AMAZON GO แบบบ้าน ๆ [PRODUCT IMAGE REVERSE SEARCH ENGINE]https://www.youtube.com/watch?v=Iqm0BhzTsSw
267SUPERAI2-3954SUPERAI2-3954 เริ่มต้นปัญญาประดิษฐ์ด้วย TENSORFLOW ทำอย่างไร? ใน 26 นาทีhttps://youtu.be/gJxO_UNCdSc
268SUPERAI2-4031SUPERAI2-4031 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมเคมีhttps://www.youtube.com/watch?v=N9tpo3OttLE
269SUPERAI2-4131 SUPERAI2-4131 WHAT IS MACHINE LEARNING?  MACHINE LEARNING คืออะไรhttps://youtu.be/jk6oDLcYUZo
270SUPERAI2-4205SUPERAI2-4205 สร้าง IMAGE CAPTIONING MOBILE APP ใน 10 นาที!!! (10 MIN IMAGE CAPTIONING MOBILE APP!)https://youtu.be/tIjzpOnrXg8
271SUPERAI2-4243SUPERAI2-4243 การใช้ ASSOCIATION RULE ในการหาอนิเมะที่น่าสนใจhttps://youtu.be/zaC1TvOcXJg
272SUPERAI2-4252 SUPERAI2-4252 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไรhttps://youtu.be/XzPPLCW12HA
273SUPERAI2-4287SUPERAI2-4287 เรียนรู้ REINFORCEMENT LEARNING ด้วย OPENAI GYMhttps://youtu.be/nBxOs_HxCIU
274SUPERAI2-4488SUPERAI2-4488 ONE-HOT ENCODING คืออะไรhttps://youtu.be/mOxpAZiUvdw
275SUPERAI2-4532SUPERAI2-4532 IMAGE PROCESSING แบบง่ายๆด้วย GOOGLE COLABhttps://youtu.be/9GEP7IADxgU
276SUPERAI2-4543SUPERAI2-4543 ห้ามพลาด ! ถ้าคุณยังไม่รู้จัก AI ทำความเข้าใจภาพรวมใน 15 นาทีhttps://www.youtube.com/watch?v=YsjLcx2QTxU
277SUPERAI2-4548SUPERAI2-4548 IOT การจัดการพลังงานhttps://youtu.be/fa3iuoiGUV8
278SUPERAI2-4595SUPERAI2-4595 SIMPLE LINEAR REGRESSION และ MACHINE LEARNING อย่างง่ายhttps://youtu.be/E7Q2DQ9iQ3o
279SUPERAI2-4670SUPERAI2-4670 การเปลี่ยนการจัดการสาธารณภัยสู่ดิจิตัล(DIGITAL TRANSFORMATION FOR DISASTER MANAGMENT )https://youtu.be/fuBK9Ppy04A
280SUPERAI2-4675SUPERAI2-4675 เข้าใจ AI ด้วยคณิตศาสตร์ ม ต้นhttps://www.youtube.com/watch?v=y01ic65PdJ8
281SUPERAI2-4733SUPERAI2-4733 ลงทุนขายกาแฟอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด ด้วยการ OPTIMIZATIONhttps://www.youtube.com/watch?v=sYqTzaCqCr4&ab_channel=SUPERAI2-4733
282SUPERAI2-4849SUPERAI2-4849 ควา‎มสำคั‎ญ‎ข‎อง AI กั‎บ MA‎CHI‎NE LEAR‎NING และค‎วา‎มแต‎กต่า‎‎งจ‎าก PROG‎RAMM‎INGhttps://youtu.be/w5nVqia-RPg
283SUPERAI2-4935SUPERAI2-4935 (BASIC) NEURAL NETWORK คืออะไร?https://youtu.be/DpM_Cwn95-A
284SUPERAI2-5218SUPERAI2-5218: IOT & AUTOMATION IN SMART BULIDINGShttps://youtu.be/oeWC7Fr_l5Y
285SUPERAI2-5282SUPERAI2-5282 การใช้ AI ในงานเกี่ยวกับดนตรีhttps://youtu.be/Z_Yp0VL9M2Q
286SUPERAI2-5387SUPERAI2-5387 ความรู้ AIhttps://www.youtube.com/watch?v=Gho5M8yefNw&ab_channel=SUPERAI2-5387
287SUPERAI2-5398SUPERAI2-5398 DECISION TREEhttps://youtu.be/Gxx6q8PKoDo
288SUPERAI2-5567SUPERAI2-5567  RULE-BASED EXPERT SYSTEMShttps://youtu.be/q2WM4OY1rQg
289SUPERAI2-5617SUPERAI2-5617 PYTHON คืออะไรhttps://youtu.be/lbyi0ei1PjA
290SUPERAI2-5664SUPERAI2-5664 ทำ CUSTOMER SEGMENT ฉบับบ้านๆhttps://youtu.be/zDvnp1_Vdek
291SUPERAI2-5678SUPERAI2-5678 AI ทำอะไรได้บ้าง?https://youtu.be/IuttjXxQF64

ข้อมูล ณ วันที่ 17/11/64 23:59 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 17/11/64 23:59 น.