ประกาศผลการคัดเลือกผู้อบรมที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม Level 2

โครงการ Super AI Engineer Season 3

 

กรุณายืนยันสิทธิ์การเข้า Level 2 ที่นี่

 

ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. – วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น