ติดต่อเรา

ติดตามข่าวสารและความรู้ทาง Facebook: Super AI Engineer Development Program

ติดตามข่าวสารและความรู้ทาง Youtube: Super AI Engineer

อีเมล : info@AIAT.or.th
โทร  : 097-1861734

สอบถามข้อมูลทั่วไป

เพื่อความรวดเร็ว กรุณาศึกษาข้อมูลในถาม – ตอบ และต่าง ๆ ให้ครบถ้วน