ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร Foundation AI

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบ Foundation AI ทุกท่าน

เรียงตามรหัส SuperAI น้อยไปหามากดังนี้

 1. SUPERAI2-3
 2. SUPERAI2-8
 3. SUPERAI2-20
 4. SUPERAI2-25
 5. SUPERAI2-43
 6. SUPERAI2-45
 7. SUPERAI2-73
 8. SUPERAI2-89
 9. SUPERAI2-95
 10. SUPERAI2-101
 11. SUPERAI2-105
 12. SUPERAI2-106
 13. SUPERAI2-120
 14. SUPERAI2-129
 15. SUPERAI2-132
 16. SUPERAI2-201
 17. SUPERAI2-207
 18. SUPERAI2-217
 19. SUPERAI2-222
 20. SUPERAI2-233
 21. SUPERAI2-246
 22. SUPERAI2-251
 23. SUPERAI2-260
 24. SUPERAI2-279
 25. SUPERAI2-295
 26. SUPERAI2-297
 27. SUPERAI2-306
 28. SUPERAI2-311
 29. SUPERAI2-319
 30. SUPERAI2-351
 31. SUPERAI2-386
 32. SUPERAI2-419
 33. SUPERAI2-428
 34. SUPERAI2-442
 35. SUPERAI2-469
 36. SUPERAI2-489
 37. SUPERAI2-490
 38. SUPERAI2-512
 39. SUPERAI2-513
 40. SUPERAI2-522
 41. SUPERAI2-548
 42. SUPERAI2-554
 43. SUPERAI2-556
 44. SUPERAI2-567
 45. SUPERAI2-579
 46. SUPERAI2-585
 47. SUPERAI2-587
 48. SUPERAI2-596
 49. SUPERAI2-617
 50. SUPERAI2-623
 51. SUPERAI2-639
 52. SUPERAI2-645
 53. SUPERAI2-648
 54. SUPERAI2-657
 55. SUPERAI2-665
 56. SUPERAI2-673
 57. SUPERAI2-674
 58. SUPERAI2-686
 59. SUPERAI2-699
 60. SUPERAI2-705
 61. SUPERAI2-711
 62. SUPERAI2-715
 63. SUPERAI2-734
 64. SUPERAI2-759
 65. SUPERAI2-764
 66. SUPERAI2-781
 67. SUPERAI2-786
 68. SUPERAI2-788
 69. SUPERAI2-795
 70. SUPERAI2-796
 71. SUPERAI2-806
 72. SUPERAI2-827
 73. SUPERAI2-846
 74. SUPERAI2-849
 75. SUPERAI2-851
 76. SUPERAI2-935
 77. SUPERAI2-938
 78. SUPERAI2-941
 79. SUPERAI2-946
 80. SUPERAI2-963
 81. SUPERAI2-970
 82. SUPERAI2-994
 83. SUPERAI2-995
 84. SUPERAI2-1006
 85. SUPERAI2-1019
 86. SUPERAI2-1039
 87. SUPERAI2-1053
 88. SUPERAI2-1061
 89. SUPERAI2-1076
 90. SUPERAI2-1168
 91. SUPERAI2-1179
 92. SUPERAI2-1180
 93. SUPERAI2-1191
 94. SUPERAI2-1221
 95. SUPERAI2-1247
 96. SUPERAI2-1252
 97. SUPERAI2-1262
 98. SUPERAI2-1298
 99. SUPERAI2-1329
 100. SUPERAI2-1351
 101. SUPERAI2-1359
 102. SUPERAI2-1361
 103. SUPERAI2-1367
 104. SUPERAI2-1374
 105. SUPERAI2-1383
 106. SUPERAI2-1390
 107. SUPERAI2-1424
 108. SUPERAI2-1453
 109. SUPERAI2-1470
 110. SUPERAI2-1477
 111. SUPERAI2-1494
 112. SUPERAI2-1495
 113. SUPERAI2-1500
 114. SUPERAI2-1528
 115. SUPERAI2-1559
 116. SUPERAI2-1571
 117. SUPERAI2-1635
 118. SUPERAI2-1644
 119. SUPERAI2-1658
 120. SUPERAI2-1707
 121. SUPERAI2-1714
 122. SUPERAI2-1739
 123. SUPERAI2-1785
 124. SUPERAI2-1833
 125. SUPERAI2-1857
 126. SUPERAI2-1876
 127. SUPERAI2-1888
 128. SUPERAI2-1934
 129. SUPERAI2-1991
 130. SUPERAI2-1996
 131. SUPERAI2-2020
 132. SUPERAI2-2059
 133. SUPERAI2-2061
 134. SUPERAI2-2063
 135. SUPERAI2-2097
 136. SUPERAI2-2125
 137. SUPERAI2-2134
 138. SUPERAI2-2144
 139. SUPERAI2-2249
 140. SUPERAI2-2253
 141. SUPERAI2-2254
 142. SUPERAI2-2266
 143. SUPERAI2-2279
 144. SUPERAI2-2280
 145. SUPERAI2-2289
 146. SUPERAI2-2306
 147. SUPERAI2-2321
 148. SUPERAI2-2352
 149. SUPERAI2-2359
 150. SUPERAI2-2407
 151. SUPERAI2-2442
 152. SUPERAI2-2455
 153. SUPERAI2-2500
 154. SUPERAI2-2520
 155. SUPERAI2-2524
 156. SUPERAI2-2549
 157. SUPERAI2-2587
 158. SUPERAI2-2602
 159. SUPERAI2-2643
 160. SUPERAI2-2666
 161. SUPERAI2-2704
 162. SUPERAI2-2713
 163. SUPERAI2-2738
 164. SUPERAI2-2796
 165. SUPERAI2-2811
 166. SUPERAI2-2824
 167. SUPERAI2-2866
 168. SUPERAI2-2869
 169. SUPERAI2-2936
 170. SUPERAI2-2952
 171. SUPERAI2-2980
 172. SUPERAI2-3018
 173. SUPERAI2-3064
 174. SUPERAI2-3133
 175. SUPERAI2-3174
 176. SUPERAI2-3180
 177. SUPERAI2-3182
 178. SUPERAI2-3190
 179. SUPERAI2-3194
 180. SUPERAI2-3228
 181. SUPERAI2-3230
 182. SUPERAI2-3237
 183. SUPERAI2-3306
 184. SUPERAI2-3366
 185. SUPERAI2-3381
 186. SUPERAI2-3415
 187. SUPERAI2-3440
 188. SUPERAI2-3467
 189. SUPERAI2-3472
 190. SUPERAI2-3497
 191. SUPERAI2-3507
 192. SUPERAI2-3525
 193. SUPERAI2-3528
 194. SUPERAI2-3553
 195. SUPERAI2-3556
 196. SUPERAI2-3560
 197. SUPERAI2-3562
 198. SUPERAI2-3570
 199. SUPERAI2-3581
 200. SUPERAI2-3588
 201. SUPERAI2-3597
 202. SUPERAI2-3715
 203. SUPERAI2-3765
 204. SUPERAI2-3774
 205. SUPERAI2-3803
 206. SUPERAI2-3838
 207. SUPERAI2-3844
 208. SUPERAI2-3846
 209. SUPERAI2-3880
 210. SUPERAI2-3905
 211. SUPERAI2-3954
 212. SUPERAI2-3985
 213. SUPERAI2-4117
 214. SUPERAI2-4147
 215. SUPERAI2-4205
 216. SUPERAI2-4243
 217. SUPERAI2-4287
 218. SUPERAI2-4317
 219. SUPERAI2-4336
 220. SUPERAI2-4441
 221. SUPERAI2-4543
 222. SUPERAI2-4595
 223. SUPERAI2-4675
 224. SUPERAI2-4680
 225. SUPERAI2-4849
 226. SUPERAI2-4935
 227. SUPERAI2-5007
 228. SUPERAI2-5029
 229. SUPERAI2-5167
 230. SUPERAI2-5392
 231. SUPERAI2-5509
 232. SUPERAI2-5599
 233. SUPERAI2-5690