ประกาศรายชื่อผู้อบรมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์​ เพื่อคัดเลือกสู่รอบ 2 (Level 2)

สามารถตรวจสอบกำหนดการนัดสัมภาษณ์และยืนยันการนัดสัมภาษณ์ (ภายในวันที่ 27/11/64 เวลา 10:00 น.) ได้ที่ SuperAI Portal (คลิกที่นี่)
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 2 (Level 2) จะมีการประกาศในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้อบรมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์​ เพื่อคัดเลือกสู่รอบ 2 (Level 2)

ลำดับรหัส Super AI
1SUPERAI2-2
2SUPERAI2-8
3SUPERAI2-20
4SUPERAI2-25
5SUPERAI2-35
6SUPERAI2-45
7SUPERAI2-73
8SUPERAI2-79
9SUPERAI2-80
10SUPERAI2-89
11SUPERAI2-93
12SUPERAI2-95
13SUPERAI2-105
14SUPERAI2-106
15SUPERAI2-120
16SUPERAI2-129
17SUPERAI2-155
18SUPERAI2-201
19SUPERAI2-207
20SUPERAI2-217
21SUPERAI2-222
22SUPERAI2-229
23SUPERAI2-230
24SUPERAI2-246
25SUPERAI2-251
26SUPERAI2-279
27SUPERAI2-294
28SUPERAI2-306
29SUPERAI2-311
30SUPERAI2-324
31SUPERAI2-351
32SUPERAI2-419
33SUPERAI2-428
34SUPERAI2-431
35SUPERAI2-442
36SUPERAI2-452
37SUPERAI2-469
38SUPERAI2-489
39SUPERAI2-490
40SUPERAI2-513
41SUPERAI2-522
42SUPERAI2-556
43SUPERAI2-585
44SUPERAI2-587
45SUPERAI2-596
46SUPERAI2-617
47SUPERAI2-623
48SUPERAI2-626
49SUPERAI2-639
50SUPERAI2-648
51SUPERAI2-657
52SUPERAI2-663
53SUPERAI2-665
54SUPERAI2-686
55SUPERAI2-699
56SUPERAI2-705
57SUPERAI2-709
58SUPERAI2-734
59SUPERAI2-764
60SUPERAI2-781
61SUPERAI2-786
62SUPERAI2-788
63SUPERAI2-793
64SUPERAI2-795
65SUPERAI2-796
66SUPERAI2-823
67SUPERAI2-827
68SUPERAI2-849
69SUPERAI2-851
70SUPERAI2-853
71SUPERAI2-938
72SUPERAI2-941
73SUPERAI2-946
74SUPERAI2-963
75SUPERAI2-970
76SUPERAI2-994
77SUPERAI2-1006
78SUPERAI2-1019
79SUPERAI2-1039
80SUPERAI2-1076
81SUPERAI2-1124
82SUPERAI2-1166
83SUPERAI2-1168
84SUPERAI2-1179
85SUPERAI2-1191
86SUPERAI2-1221
87SUPERAI2-1247
88SUPERAI2-1298
89SUPERAI2-1321
90SUPERAI2-1322
91SUPERAI2-1329
92SUPERAI2-1351
93SUPERAI2-1367
94SUPERAI2-1374
95SUPERAI2-1383
96SUPERAI2-1453
97SUPERAI2-1477
98SUPERAI2-1494
99SUPERAI2-1495
100SUPERAI2-1500
101SUPERAI2-1521
102SUPERAI2-1528
103SUPERAI2-1571
104SUPERAI2-1635
105SUPERAI2-1644
106SUPERAI2-1658
107SUPERAI2-1703
108SUPERAI2-1714
109SUPERAI2-1721
110SUPERAI2-1739
111SUPERAI2-1785
112SUPERAI2-1833
113SUPERAI2-1857
114SUPERAI2-1876
115SUPERAI2-1888
116SUPERAI2-1920
117SUPERAI2-1934
118SUPERAI2-1951
119SUPERAI2-1978
120SUPERAI2-1991
121SUPERAI2-1996
122SUPERAI2-2020
123SUPERAI2-2061
124SUPERAI2-2063
125SUPERAI2-2125
126SUPERAI2-2134
127SUPERAI2-2141
128SUPERAI2-2158
129SUPERAI2-2237
130SUPERAI2-2249
131SUPERAI2-2253
132SUPERAI2-2266
133SUPERAI2-2279
134SUPERAI2-2280
135SUPERAI2-2321
136SUPERAI2-2359
137SUPERAI2-2407
138SUPERAI2-2455
139SUPERAI2-2500
140SUPERAI2-2520
141SUPERAI2-2549
142SUPERAI2-2587
143SUPERAI2-2666
144SUPERAI2-2704
145SUPERAI2-2722
146SUPERAI2-2738
147SUPERAI2-2796
148SUPERAI2-2811
149SUPERAI2-2824
150SUPERAI2-2847
151SUPERAI2-2864
152SUPERAI2-2866
153SUPERAI2-2869
154SUPERAI2-2874
155SUPERAI2-2900
156SUPERAI2-2937
157SUPERAI2-2980
158SUPERAI2-3018
159SUPERAI2-3097
160SUPERAI2-3157
161SUPERAI2-3180
162SUPERAI2-3182
163SUPERAI2-3190
164SUPERAI2-3194
165SUPERAI2-3229
166SUPERAI2-3230
167SUPERAI2-3237
168SUPERAI2-3282
169SUPERAI2-3306
170SUPERAI2-3363
171SUPERAI2-3366
172SUPERAI2-3401
173SUPERAI2-3432
174SUPERAI2-3440
175SUPERAI2-3467
176SUPERAI2-3473
177SUPERAI2-3497
178SUPERAI2-3507
179SUPERAI2-3525
180SUPERAI2-3528
181SUPERAI2-3553
182SUPERAI2-3556
183SUPERAI2-3560
184SUPERAI2-3588
185SUPERAI2-3597
186SUPERAI2-3665
187SUPERAI2-3667
188SUPERAI2-3715
189SUPERAI2-3739
190SUPERAI2-3774
191SUPERAI2-3788
192SUPERAI2-3838
193SUPERAI2-3880
194SUPERAI2-3905
195SUPERAI2-3923
196SUPERAI2-3954
197SUPERAI2-4031
198SUPERAI2-4205
199SUPERAI2-4243
200SUPERAI2-4287
201SUPERAI2-4532
202SUPERAI2-4543
203SUPERAI2-4595
204SUPERAI2-4675
205SUPERAI2-4733
206SUPERAI2-4849
207SUPERAI2-4935
208SUPERAI2-5083
209SUPERAI2-5218
210SUPERAI2-5282
211SUPERAI2-5387
212SUPERAI2-5678

เรียงตามรหัส Super AI ก่อนหลัง