คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาอาชีพ
  • ที่สนใจด้านการเขียนโปรแกรมด้าน AI
  • สำหรับอบรมเอไอระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอบรมระดับขั้นสูง ควรมีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษาหรือความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือความรู้พื้นฐานเอไอ
    (เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นกับคณะกรรมการ โปรดศึกษารูปแบบการสมัครเข้าโครงการเพิ่มเติม)

หมายเหตุ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์การรับเงินทุนและรางวัลต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับเงินทุนหรือเงินรางวัล

โครงการได้จัดหลักสูตรอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการ Upskill Reskill ในสาขาอาชีพเอไอ เช่น วิศวกร นวัตกร นักวิจัย Startup สาขาเอไอ

หากท่านเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานต่าง ๆ ด้านปัญญาประดิษฐ์  มีความตั้งใจที่จะเป็นสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ หรือ Super AI Engineer ขอเชิญมาฝึกอบรมและพิสูจน์ความสามารถในเวทีแห่งนี้ ทางโครงการมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากมาย ที่ท่านสามารถมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ไม่เคยประสบที่ใดมาก่อน รวมถึงการได้มารู้จักเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้ท่านได้รับโอกาสต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ต่อไป