FAQ

FAQ

Which are the most asked

questions ?

เข้าเว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th/ เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  https://reg-superai.aiat.or.th/ โดยทำตามคำแนะนำตามระบบลงทะเบียน

คณะกรรมการจะพิจารณาจากความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ความสามารถด้าน IT
 • ความตั้งใจในการเข้าโครงการ
 • ประโยชน์ที่จะได้จากโครงการนี้

ทั้งนี้กรุณาติดตามประกาศจากเว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th/

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ฟรี

หลังจากผู้สมัครลงทะเบียนเสร็จสิ้น ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์ และมีประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยผู้สมัครสามารถเลือกอัพโหลดเอกสารอย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้

 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 2. เรียงความเพื่อแสดงถึงความเข้าใจในด้านปัญญาประดิษฐ์ แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นไฟล์ PDF
 3. จัดทำคลิปไม่เกิน 3 นาที ส่งเป็นรูปแบบ URL จาก Youtube
 4. URL ของ Github หรือ Website ส่วนตัวที่แสดงถึงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์

หมายเหตุ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ไม่มีประสบการณ์ แนะนำให้ทำการอัปโหลดเอกสารข้อ 1 หรือ ข้อ 2

ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร สามารถสมัครได้ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

เหมาะกับผู้สมัครที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทุกเพศ ทุกอาชีพ ที่มีความสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (หากอายุต่ำกว่า 15 ปี แต่มีความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเงื่อนไขปกติ)

ผู้สมัครสามารถเลือกศูนย์ประสานงานตามสถานภาพปัจจุบัน เช่น กรณี เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องสมัครเลือกจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่สนใจภูมิลำเนา

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำหรับองค์กร เพื่อให้องค์กรรับรองรายชื่อ ส่งเมลมาที่ info@aiat.or.th
 2. ผู้มีรายชื่อในแบบฟอร์มข้างต้นต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทุกคน
 3. ผู้อบรมที่สมัครในนามองค์กร (เฉพาะวิสาหกิจระดับกลางและระดับย่อม) ได้รับค่าครองชีพรายเดือนและเงินรางวัล (ดูข้อ 14)

หมายเหตุ ทางผู้จัดจะมีการรับสมัครพนักงานองค์กรในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนเงินรางวัลและข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

ทางโครงการได้จัดหาองค์กรหรือหน่วยงานสำหรับเข้าฝึกงานให้แก่ผู้ผ่านเข้าอบรมจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หากผู้สมัครมีสถานที่ฝึกงานที่ต้องการเสนอ สามารถส่งเรื่องมายังโครงการเพื่อทำการพิจารณาจากคณะกรรมการได้ และผู้อบรมสามารถเข้าฝึกงานในองค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งการทำงานจะต้องเป็นงานที่เป็นโจทย์ทางด้าน AI ทั้งนี้องค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านต้องการไปฝึกต้องดำเนินการแจ้งทางโครงการและอยู่ในรายชื่อสถานประกอบการที่รับฝึกงานโครงการนี้

การอบรมถูกจัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Online และ Face to face โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละรอบการอบรม ดังนี้

 • รอบที่ 1 อบรมพื้นฐานและทฤษฏีด้าน AI แบบ Self-learning และการเรียนผ่านระบบ Online แบบ Realtime กับผู้เชี่ยวชาญด้วยโปรแกรม Zoom, Google Classroom หรือ Microsoft Team ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)
 • รอบที่ 2 อบรมเชิงลึกด้าน AI ระยะเวลา 2 เดือน แบ่งเนื้อหาตามความถนัด 5 ด้าน ได้แก่
  1. การประมวลผลภาพ (Image processing)
  2. การประมาลผลสัญญาณ (Signal processing)
  3. การประมวลผลและการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural language processing/understanding)
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
  5. การควบคุมอัจฉริยะและหุ่นยนต์ (Intelligent Control and Robotics)
   ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกรูปแบบการอบรมแบบผ่านระบบ Online (Realtime) หรือแบบ Offline (Face to face) และทางโครงการได้จัดเตรียมภาคทฤษฏีพื้นฐานเพิ่มเติมให้ผู้อบรมศึกษาแบบ Self-learning ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้า ระยะเวลา 2 เดือน
 • รอบที่ 3 เข้าฝึกงานในองค์กรและบริษัท  ระยะเวลา 2 เดือน
 • รอบที่ 4 นำเสนอผลงานเพื่อชิงเงินรางวัลและหาผู้ชนะ

อาจจะทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกหลักสูตร ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้จัดอบรม เนื่องจากมีการเช็คชื่อผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ผู้อบรมจะต้องเข้าอบรมตามตารางการอบรมให้ครบตามเกณฑ์พื้นฐานที่โครงการกำหนดไว้ จึงจะได้ใบประกาศนียบัตรการอบรม

ได้ เนื่องจากทางโครงการได้มีการจัดการอบรมในรูปแบบ online และในรอบของการฝึกงาน ผู้อบรมสามารถเข้าฝึกงานในองค์กรหรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้  ซึ่งการทำงานจะต้องเป็นงานที่เป็นโจทย์ทางด้าน AI ทั้งนี้ องค์กร หรือสถานประกอบการนั้นต้องอยู่ในรายชื่อสถานประกอบการที่รับฝึกงาน ภายใต้การคัดเลือกของโครงการนี้  ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ สามารถทำได้โดยการแจ้งความจำนงค์มาทางโครงการว่าต้องการรับคนจากโครงการไปฝึกงาน

มี ทางโครงการมีการสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือนให้แก่ผู้อบรมเมื่อท่านได้ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน จำนวนเงิน 25,000 บาท/เดือน+รางวัลพิเศษระหว่างการฝึกอบรมและการแข่งขัน ส่วนรอบการฝึกงานผู้อบรมจะได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านไปฝึก

ไม่ได้ หากท่านสนใจและต้องการเข้าร่วมการอบรมหรือเข้าเรียนหัวข้อต่าง ๆ ด้านปัญญาประดิษฐ์ ทางโครงการได้จัดเตรียมช่องทางการเรียนรู้เพื่อ up-skill และ re-skill ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้สมัครที่ไม่ผ่านเข้ารอบ ทั้งนี้ท่านต้องทำการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save