ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้สนับสนุน

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

160 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000