สปอนเซอร์

ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการได้มากกว่า 1 รายการ

 1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านช่องทางของโครงการ โดยเลือกแพ็คเกจการให้เงินสนับสนุน หรือเงินรางวัล
 2. การสนับสนุนด้าน AI Resource หรือโจทย์เอไอที่ใช้ในการแข่งขันช่วงฝึกอบรมเอไอขั้นสูง (Level 2) เช่น
  – Dataset
  – Cloud Computing
  – หรืออื่น ๆ
 3. การรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมเอไอขั้นสูง (Level 2) ไปทำงานที่องค์กร เพื่อทำงานหรือฝึกงาน
  สาขาเอไอในช่วงเดือน เมษายน – กรกฏาคม 2565
 4. สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มบนมือถือ หรือระบบ MOOC
 5. การสนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น
  – อาหาร และเครื่องดื่ม
  – ของที่ระลึก
  – สถานที่จัดกิจกรรมสื่อมัลติมีเดีย
  – สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางของโครงการ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

องค์กรที่สนใจสนับสนุนโครงการ Super AI Engineer สามารถอ่านข้อมูลการให้การสนับสนุน และอัปโหลดโลโก้ในแบบฟอร์มนี้