ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ

.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

Facebook: ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ Super AI Engineer-Northern Region
Website: http://www.ds.science.cmu.ac.th

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน
.so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน
.so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-08a2e8d30ccc- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง

กรรมการวิชาการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

กรรมการวิชาการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

รศ.ดร. ทศพล บุญเกิน

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ผศ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ดร. ปภังกร อิ่นแก้ว

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

อาจารย์วิลาวัลย์ ยาทองคำ

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ดร. จักรกฤช เตโช

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ดร. ปวียา รักนิ่ม

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ผศ.ดร. พาสน์ ปราโมกข์

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ดร. ประเสริฐ ลือโขง

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

ดร. กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

อาจารย์เศวต สมนักพงษ์

กรรมการ
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .widget-title { text-align: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-6b88c04c1f9b- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }

คุณโอภาส หลวงธิจา

ผู้ประสานงาน
.so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; color: #000000; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container h5.sow-sub-headline a { color: #000000; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px solid #eeeeee; width: 100%; max-width: 30%; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-2fec8db2e3b0- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

Facebook: ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ Super AI Engineer-Northern Region
Website: http://www.ds.science.cmu.ac.th

รายนามกรรมการและเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย

รองหัวหน้าศูนย์ประสานงาน

อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง

กรรมการวิชาการ

รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

กรรมการวิชาการ

ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต

กรรมการ

รศ.ดร. ทศพล บุญเกิน

กรรมการ

ผศ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง

กรรมการ

ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

กรรมการ

ดร. ปภังกร อิ่นแก้ว

กรรมการ

อาจารย์วิลาวัลย์ ยาทองคำ

กรรมการ

ดร. จักรกฤช เตโช

กรรมการ

ดร. ปวียา รักนิ่ม

กรรมการ

ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

กรรมการ

ผศ.ดร. พาสน์ ปราโมกข์

กรรมการ

รศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ

กรรมการ

ดร. ประเสริฐ ลือโขง

กรรมการ

ดร. กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

กรรมการ

อาจารย์พรเทพ จันทร์เพ็ง

กรรมการ

อาจารย์เศวต สมนักพงษ์

กรรมการ

คุณโอภาส หลวงธิจา

ผู้ประสานงาน