รางวัล Super AI Engineer เหรียญทอง (Super AI Engineer – Golden Medal)

พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล Super AI Engineer เหรียญเงิน (Super AI Engineer – Silver Medal)

พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล Super AI Engineer เหรียญทองแดง (Super AI Engineer –  Bronze Medal)

พร้อมเกียรติบัตร

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล เกียรติบัตร Super AI Developer

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล เกียรติบัตร Super AI Designer

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล เกียรติบัตร Participant

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล