ประกาศผลรางวัล Super AI Engineer Season 2 (2021)

รางวัล Super AI Engineer

ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญทอง

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล Advanced AI Engineer

ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญเงิน

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล AI Engineer

ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทองแดง

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล AI Developer

ได้รับเกียรติบัตร

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัล AI Designer

ได้รับเกียรติบัตร

รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล